เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

เครื่องเลื่อย

BIRO3334SS

BIRO22SS

SAVIOLI2000

SAVIO220

เครื่องสไลซ์

ABM UNI comfort

ABM UNI GA

SAVIOLI350

ABM UNI 350 G

BIRO109PCM

เครื่องบด

SAVIOLI 32 CLASSIC

TRESPADE 32 INOX

HKS-332

BIRO6642

BIRO346

BIRO-MINI22

TALSA_W114L