อุปกรณ์สำหรับโรงฆ่าสัตว์

เครื่องช็อต เครื่องยิง

EFA-VB-215

oben betaeubung2

เครื่องเลื่อยผ่าซาก

EFA-SB-287-E

EFA-SB-295-E

เครื่องลวกน้ำร้อนถอนขน

ABELE